Samtalsterapi

När du vill tala med någon

 

Vare sig det handlar om ångest eller depression, någon dramatisk livshändelse, eller bara att du

upplever att något inte fungerar i ditt liv, har du här möjlighet att kliva ut ur din vardag och ditt vanliga sätt att se på

saker och ting och utveckla in en icke-dömande attityd gentemot dig själv för att på så sätt komma till

roten av det som stör dig och begränsar din tillvaro.

 

Mitt åtagande är att förse en trygg atmosfär där du kan vara dig själv – helt och fullt accepterad precis som du är.

Det är ofta förvånande hur upplevelsen av en sådan atmosfär i sig kan hjälpa till att väcka ny energi till liv.

I vårt arbete tillsammans utforskar vi på vilket sätt just du håller dig kvar i gamla föreställningar. Vi jobbar med tankar,

känslor och kropp.

 

 

Jag arbetar utifrån en compassion-fokuserad terapi. Jag har arbetat på mina egna begränsningar under mer än

30 års tid vilket är en väldigt viktig erfarenhet i mitt arbete som samtalsterapeut.

Samtalsterapi

Sinnesfrid

Sinnesfrid,

Erik Dahlbergsg. 14, 115 32 STHLM

 

Tel : 0764 21 25 23

E-mail: tara@sinnesfrid.org