MeditationMeditation

Sinnesfrid
Meditation handlar om relation. Relationen till dig själv, till att börja med, och vidare; relationen till andra och världen. 


Den viktigaste byggstenen i meditation är avslappning och kroppskontakt. Det behöver vi jobba mycket med för att öka vår medvetna närvaro eller medvetenhet (eng. awareness).  


Därefter tar vi steget vidare och jobbar med självmedkänsla. Bland annat relaterar vi till våra delpersonligheter: Vi är - som bekant - inte samma person i alla sammanhang, utan beter oss olika beroende på omständigheter. Ofta är det någon del av oss själva som blivit sårad, negligerad, ilsken, rädd, ångestfylld, ledsen, deprimerad - you name it! -  som kommer upp till ytan och tar över vårt medvetande. Utan medvetenhet - närvaro -  kontrolleras vi av dessa försummade delar av oss själva för att vi inte bryr oss om eller vet hur vi ska hantera detta inre kaos. 


Vi har alla inom oss resurser - som vi ofta inte känner till - som kan ta hand om allt som försigår i vårt inre. Med ökad visdom ökar vi också vår empati med andra. Befriande visdom.


Om du bara kunde ana

vem du är

och få en glimt

av Livets källa


Om du bara hade mod

att bara vara

och finna Lyckan

den eviga och sälla. 

Sinnesfrid,

Erik Dahlbergsg. 14, 115 32 STHLM


Tel : 0764 21 25 23

E-mail: tara@sinnesfrid.org